Sremska Mitrovica – Ministarstvo finansija je prihvatilo predlog Poreske uprave da naplatu doprinosa za PIO ubuduće kontrolišu banke. Poslodavac, praktično, ne bi mogao da isplati zaradu, a da pre toga ne izmiri obavezu prema državi i radnicima, i očekuje se da ova odluka stupi na snagu od početka 2012. godine.

Po osnovu doprinosa, poslodavci trenutno duguju oko 230 milijardi dinara. To u Fondu PIO stvara sve veću rupu, koju krpi ionako plitka državna kasa, a neodrživost penzionog sistema sve je izvesnija znajući i da za jednog penzionera radi nešto više od jednog radnika. Banke negoduju jer neće da se zameraju klijentima, ali Ministarstvo finansija je prihvatilo predlog i očekuje se da on bude unet u Zakon o poreskoj administraciji do kraja ove godine. Tada je na potezu Narodna banka Srbije koja će imati osnov da promeni odredbe u korist zaposlenih. Poreska uprava će bankama obezbediti i softver pomoću koga će bankari moći da uđu u našu bazu i vide da li poslodavac duguje za poreze i doprinose.

You may also like