Sremska Mitrovica – Dužnici u Srbiji više neće moći da sakriju svoje dugove i da prevare potencijalne poslovne partnere jer će podaci o njihovim dugovanjima moći da se provere preko interneta u Jedinstvenoj bazi podataka o izvršnim dužnicima ukucavanjem imena ili matičnog broja bilo fizičkog bilo pravnog lica.

Pomoćnik ministra pravde Dejan Pašić rekao je da građani sada tu mogućnost imaju pretraživanjem svakog suda pojedinačno i istakao da je u toku usavršavanje pretrage tako da će građani u Jedinstvenoj bazi podataka za sve sudove moći da provere da li je neko na listi izvršnih dužnika, odnosno da se lično uvere u njegove realne imovinske mogućnosti.

“Očekujemo da će taj posao biti gotov u roku mesec do dva meseca i da će u značajnoj meri građanima ne samo uštedeti vreme potrebno za pretragu po upisima u sudovima, već da će podići nivo pravne sigurnosti poslovanja”, istakao je Pašić.

Građani će moći da preko Portala sudova Srbije na sajtu www.portal.sud.rs provere platežnu sposobnost svojih potencijalnih poslovnih partnera tako što će kliknuti na link “Knjiga izvršnih dužnika”.

Tim potezom se otvaraju dve evidencije – jedna za podatke o izvršnim dužnicima iz osnovnih sudova, a druga iz privrednih. Ukucavanjem imena ili naziva osobe ili firme moći će da se proveri da li je protiv određenog lica pokrenut izvršni postupak, da li i kolikom imovinom raspolaže i nad kojom se imovinom eventualno sprovodi izvršenje.

Ukoliko se na portalu ne pojavi ime, odnosno naziv subjekta na proveri, to znači da dugova nema i da je potencijalni poslovni partner solventan. Ministarstvo pravde uputilo je svim sudovima instrukcije o tome da su dužni da ažurno unose sve podatke u jedinstveni registar izvršnih dužnika.

You may also like