Moguća nestašica lekova

Sremska Mitrovica – Izvor Blic – Zbog međusobnih dugovanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, apoteka i veledrogerija farmaceutskom tržištu, Srbiji preti nestašica lekova. U deficitu su lekovi za psihičke i neurološke bolesti za koje ne postoje tzv. “paralele” ili zamene.

Jedan od lekova za koje ne postoji paralela je „litijum-karbonat“, namenjen psihijatrijskim bolesnicima, kao i Alventa, koji se takođe koristi za lečenje psihičkih i neuroloških bolesti.

Ovih lekova ima u jako malim količinama i u privatnim apotekama u Sremskoj Mitrovici, a farmaceuti očekuju da će se situacija srediti kada u apoteke stignu tzv. paralele, lekovi koji će moći da zamene stare.

Nedostaju i lekovi koji se mogu naći samo u državnim apotekama, kao što su „Artane“ za lečenje Parkinsonove bolesti, „Flunarin kapsule“, lek za hipertenziju „Prilazid plus“ i citostatici, ali za njih postoje zamene, kao što su „Metotreksat“ i „Lepezid“.

You May Also Like