Sremska Mitrovica – Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je javni poziv za dodelu 60 miliona dinara bespovratnih sredstava za jačanje konkurentske pozicije preduzeća i preduzetnika na tržištu.

Agencija će podržati projekte malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz učešće u finansiranju do 50 procenata troškova konsultantskih usluga za uređenje poslovanja u skladu sa standardima kvaliteta, za poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga i edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke. Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 28. mart.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa. Svi zainteresovani za dodatne informacije mogu se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, kao i regionalnim agencijama – centrima širom Srbije.

You may also like