Pokrajinski sekretraijat za propise, upravu i nacionalne zajednice raspisao je Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
Konkurs je namenjen sufinansiranju njihove redovne delatnosti, projekata i organizovanja manifestacija, kao i nabavke opreme i za investiciona ulaganja u 2011. godini.
Ukupna sredstva koja su opredeljena za ovu namenu iznose 30.500.000,00 dinara, a rok za podnošenje prijava je 15. februar 2011. godine.
Uslovima konkursa predviđeno je da se mogu  prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređivanju međunacionalne tolerancije.Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti u prostorijama  Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs.

You may also like