Sremska Mitrovica – U cilju kontinuirane edukacije i usavršavanja, Sremska privredna komora organizuje seminar za preduzeća, zadruge i druga pravna lica, na temu: „Pripreme za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu“.

Obuka je besplatna, predavači su članovi Saveza računovođa i revizora Srbije.

Planirano je da predavanja traju dva dana, prvi dan je rezervisan za nove propise i sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja,dok će drugi dan biti posvećen utvrđivanju poreza na dobit.

Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu je specifično po tome što se porez na dobit utvrđuje prema drugačijim pravilima, obračun se vrši na novim obrascima poreskih bilansa i poreskih prijava, a propisani su i novi prateći obrasci (PK,OK i dr.).Pored toga, kraj 2010. je obeležen izmenama poreskih zakona, dok se početkom 2011. godine očekuju izmene propisa kao što su platni promet, devizno poslovanje i drugo.

Seminar će biti održan 20. i 21. januara u velikoj sali SO Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i