Hotel „Fruška gora“ kod Ležimira uskoro edukacioni centar

Sremska Mitrovica – Ako zajednički projekti Sremske Mitrovice i Tuzle, kojim će aplicirati za sredstva EU, dobiju zeleno svetlo postojeći hotel „Fruška gora“ kod Ležimira bio bi pretvoren u regionalni edukacioni centar za mlade Balkana.

Praktično, reč je o rekonstrukciji postojećeg hotela u Ležimiru, koji je godinama zapušten, a koji je po Zakonu o javnoj svojini pripao Sremskoj Mitrovici, a koji bi trebalo da bude pretvoren u mesto okupljanja mladih s prostora bivše Jugoslavije.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović kaže da projekat prekogranične saradnje traje dve godine i da im je namera da urade kompletnu projektnu dokumentaciju, rekonstrukciju infrastrukture i rekonstrukciju dela objekta, dok bi za drugi deo rekonstrukcije objekta konkurisali na jednom drugom projektu.

„Ideja je da mladi s prostora bivše Jugoslavije dolaze u Ležimir u edukacioni centar za oblast evropskih integracija i ljudskih prava. To će biti jedan deo projekta, jedan deo godine biće namenjen tome, a drugi deo biće posvećen sportsko-rekreativnom turizmu. Ako sve bude teklo kako se nadamo, Ležimir će potpuno oživeti u narednih nekoliko godina“ kaže Branislav Nedimović.

Zanimljivo je da se zajednički projekat vodi iz kabineta gradonačelnika dva grada, a Mitrovica je za partnera izabrala Tuzlu koja je već dva puta „prošla“ svojim projektima kod fondova EU. Mitrovački gradonačelnik objašnjava da su izabrali Tuzlu jer institucionalnim kapacitetima može da isprati Mitrovicu.

„Tuzla je mnogo veća od Mitrovice, ima 170.000 stanovnika i njihova uprava je takva da može da to uradi“, kaže Nedimović i dodaje da u projektima prekogranične saradnje postoji određeni krug gradova koji mogu biti izabrani.

You May Also Like