Sremska Mitrovica – Izvor RTV – U okviru priprema za prolećnu setvu, u Sremskom okrugu duboko oranje treba da se obavi na oko 190.000 hektara, a procenjuje se da je taj posao do sada obavljen na više od 70 odsto planiranih površina.

Kako je rečeno u Regionalnoj privrednoj komori, realno je očekivati da se duboko oranje završi do početka zimskog perioda,

Stručnjaci ukazuju da ubrzanom odvijanju dubokog oranja najviše doprinosi činjenica da je ove godine skraćen vegetativni period proletos zasejanih kultura zbog suše, tako da je jesenja berba ovde u potpunosti okončana već u prve dekade novembra.

Međutim, posao se ne odvija lako, jer su oranice isušene, što zahteva pojačano angažovanje mehanizacije, pa samim tim i veći utrošak dizela, tako da će cena tog posla biti veća od uobičajene.

You may also like