Sremska Mitrovica – Primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga počinje u ponedeljak 5. decembra i od tada banke u Srbiji više neće smeti jednostrano da menjaju kamatu na odobrene kredite, dok će kamatne stope morati da budu određene jasno i precizno.

Zbog strožih propisa, banke su poslednjih dana krenule u ofanzivu nudeći klijentima na potpis anekse ugovora kojima bi pristali na višu kamatnu stopu od one koju su originalno ugovorili ili su ekspresno poskupeli svoje usluge.

Viceguverner Narodne banke Srbije (NBS) Mira Erić-Jović izjavila je da su banke i lizing kompanije dužne da do 5. decembra kamate na kredite vrate na nivo incijalne kamate iz ugovora.

„Trebalo bi da građani dobro prouče anekse s inicijalnim ugovorom. Ali čak i ako potpišu nepovoljnije uslove koji nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, mogu to da prijave NBS-u, koji će preduzeti mere “ rekla je viceguvernerka.

Najbitnije stavke u novom zakonu:

1. NBS će tromesečno objavljivati informacije o bankama koje su prekršile ovaj zakon.
2. Gašenje računa ili kartice je besplatno.
3. Izdavanje potvrda o ugašenom računu i zatvorenom kreditu takođe će biti besplatno.
4. Naknada za podizanje keša se ukida.
5. Banke za nove kredite sa promenljivom kamatom neće smeti da naplaćuju naknadu za prevremenu otplatu. Za kredite sa fiksnom kamatom naknada je maksimalno jedan odsto.
6. Ako dođe do zloupotrebe platne kartice od strane trećeg lica, vlasnik kartice može da snosi trošak od najviše 15.000 dinara.
7. Svi obračuni za kredite i lizing biće po srednjem kursu.
8. Klijent ima pravo da bez navođenja razloga u roku od 14 dana nakon potpisivanja ugovora i uplate kredita odustane od kredita, dozvoljenog prekoračenja, ugovora o izdavanju kartice, ugovora o lizingu.
9. Banka ne može naplatiti klijentu troškove izdavanja platne kartice i PIN-a ako je klijent odustao od kartice.
10. U obračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita, a koje snosi korisnik (troškovi upisa hipoteke, provizija na ime naknade za obradu zahteva za osiguranje, troškovi održavanja tekućeg računa…).
11. Pre potpisivanja ugovora, banka je obavezna da na zahtev klijenta dostavi nacrt ugovora, kako bi tu ponudu klijent mogao da uporedi s ponudama drugih banaka.

You may also like