Donacija izbegličkim porodicama

Sremska Mitrovica – Dodela pomoći za ekonomsko osamostavljivanje i osnaživanje porodicama izbeglica na području Grada Sremska Mitrovica počela je danas.

Posle potpisivanja ugovora između grada i korisnika pomoći u Projektu za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica izbeglih i interno raseljenih lica sa područja grada Sremska Mitrovica, danas je počela i realizacija tog projekta.

Od ukupno 60 dospelih zahteva Komisija je izabrala 16 korisnika pomoći, tako da je 5 porodica dobilo steonu junicu, 2 porodice ovce, 1 porodica prasad, 3 porodice motokultivator, dok su 2 porodice dobiti setvospremač, 1 porodica
alat za vodoinstalaterske radove, dok je još jednoj doniran alat za keramičarske radove.

Sredstva su obezbeđena od strane Komesarijata za izbeglice u iznosu 2,1 miliona dinara.

Grad participira sa 210.000 dinara.

„U pogledu realizacije donacije koju smo dobili od Komeserijata za izbeglice, u šesnaest izbegličkih porodica danas je isporučena ranije ugovorenu stoka koju je donirao komeserijat.

Ostatak donacije, koji je takođe namenjen korisnicima ove pomoći, u vidu poljoprivrednih mašina, plastenika, određenih alati i motokultivatora biće isporučen naredne nedelje“, rekla je Vasilija Brocić, načelnica Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove.

Cilj ove donacije je podrška izbegličkim porodicama u ekonomskom osnaživanju i samozapošljavanju.

You May Also Like

One thought on “Donacija izbegličkim porodicama

Comments are closed.