Sremska Mitrovica – Juče usvojene izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju predviđaju da pravo na besplatnu stomatološku zaštitu imaju studenti do 26 godina, srednjoškolci, kao i izdržavane osobe.

Unapređena su prava na zaštitu mlađih od 18 godina, što znači da je dete od 15 godina sposobno za samostalno donošenje odluka te ima pravo na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju, kao i pravo na poverljivost tih podataka. Predviđeno je i uvođenje zdravstvene kartice sa čipom, a realan rok za njihovo uvođenje je 3 godine.

You may also like