Sremska Mitrovica – U naredna tri meseca, građani, koji sami uplaćuju staž, izdvajaće više novca jer će mesečne rate biti za 7,4% više od dosadašnjih.

Tako će najjeftinija uplata u avgustu, septembru i oktobru iznositi 4.058 dinara. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju, a prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 18.446 dinara.

You may also like