Sremska Mitrovica – U Srbiji od danas važi sistem umanjenja i uvećanja premije osiguranja vozila u zavisnosti od toga da li je vlasnik prouzrokovao štetu.

Prema novom sistemu, maksimalno umanjenje premije biće 15 odsto za vlasnike vozila koji ne naprave štetu tri godine uzastopno, dok će vozači koji budu prouzrokovali tri i više šteta u jednoj godini plaćati polisu 2,5 puta veću od osnovne. Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vlada Manić kazao je da ovaj sistem znači da će visina premije obaveznog osiguranja zavisiti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu osiguranja tog vozila, za koju je on odgovoran.

„Suština je da će taj sistem preventivno uticati na svest vozača, jer će sada svi znati da će biti kažnjeni i kroz cenu polise osnovnog osiguranja, ako vozilom izazovu ili pričine štetu“, kazao je Manić. Kako je naglasio, najveću korist imaće savesni vozači, kojih je 97 odsto, jer će biti nagrađeni nižom cenom osnovnog osiguranja, dok će se veće cene osiguranja primenjivati na tri odsto vozača koji izazivaju štete. Prosečna polisa osiguranja vozila u 2010. godini, prema podacima Narodne banke Srbije, bila je 8.300 dinara.

Ako vozač u jednoj godini nije prouzrokovao štetu, platiće pet odsto manju cenu p
olise, umanjenje za dve godine bez štete je 10 odsto, a za tri godine bez štete dostiže maksimalih 15 odsto umanjenja. Vozač koji za godinu dana prouzrokuje jedan sudar ili bude prijavljen za izazivanje jedne štete naredno osiguranje će platiti 50 odsto skuplje. Dve štete nesavesnog vozača će koštati dvostruko više od osnovne cene polise, a tri i više šteta poskupljuju osiguranje 2,5 puta.

You may also like