U okviru Nedelje Caritasa, koja se sredinom decembra obeležava u svim lokalnim Caritasima od Subotice do Niša i šire, mitrovački Caritas je organizovao tematski okrugli sto na temu vaninstitucionalne zaštite starijih osoba u Gradskoj kući, 16.12.2010.godine.
Caritas je u Mitrovici i Srbiji, dobro poznat kao kredibilan provajder usluga ovog tipa sa zadatkom da stalno razvija svoj kvalitet rada i doprinosi razvoju usluga socijalno-zdravstvene zaštite ove osetljive populacione grupe.

Gosti na okruglom stolu pored gradskih i pokrajinskih zvaničnika, te predstavnika okruga i institucija bili su: Mr.Nadežda Satarić, članica radne grupe za socijalno uključivanje Vlade R Srbije, predstavnica Klastera OCD* za stare pri kancelariji podpredsednika Vlade Srbije za praćenje i implementaciju SSS** i jedna od autora izveštaja o sprovođenju regionalne strategije za implementaciju Madridskog međunarodnog akcionog plana za starenje. Ona će predstaviti demografsku situaciju u Srbiji i posebno mitrovačkoj opštini proisteklu iz podataka dobijenih najnovijim istraživanjima. Mirjana Sokolović je dipl.socijalna radnica i koordinator programa za stare i dnevnog boravka za stare u Staroj Pazovi, predstaviće rad ove insitucije iz bliske sremske opštine, jednog od najboljih centara za socijalni rad u Srbiji. Posebno će akcentovati njihovu saradnju sa OCD i otvorenošću za širenje i razvijenje liste usluga zavaljujući međusektorskom povezivanju.

Cilj okruglog stola je i upoznavanje javnosti ovoga područja o razvoju programa Caritasa do sada, ulaska u treću fazu finansiranja Vlade Nemačke projekta Kućne nege starih, Caritasovog pozicioniranja u odnosu na lokalne i regionalne institucije i organizacije, te njegovog mesta u sprovođenju reformacije sistema socijalne zaštite.
U poslednjih godinu i po dana, Caritas je potpisao Memorandum o razumevanju sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku(program brige o starim licima) i Ministarstvom zdravlja(projekat mentlanog zdravlja), uradio studiju izvodljivosti obuke i zapošljavanja kadrova sa tržišta rada na poslovima kućne nege starih i invalidnih lica za pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, akreditovao svoj integralni program obuke za pomoć u kući sa elementima bazične nege kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku, započeo sa obučavanjem žena po Srbiji koje(Ivanjica, Stara Pazova, Apatin) koji su prve licencirane gerontodomaćice sertifikatom Ministrarstva za rad i socijalnu politiku, licencirao svoje medicinske sestre licencama Komore zdravstvenih radnika Vojvodine, kontinuiranim edukacijama volontera i članova porodice koji brinu o bolesnim podiže stepen njihovih veština i znanja, te solidarnosti, započeo sa aktivnim istraživanjem i mapiranjem siromašta na teritoriji Srbije u okviru većeg projekta EU…Uza sve to i dalje profesionalno pomaže našim starijim sugrađanima da se izbore sa bolešću pružajući im adekvatnu negu i pomoć u Dnevnom centru i na terenu u okviru Kućne nege.

Ovom prilikom se aktivno uključio u akciju prikupljanja donora za zaveštanje organa, pozivajući sve učesnike i predstavnike udruženja da se priključe ovoj humanoj misiji. Takođe, odlukom direktora Caritasa, u toku ove Nedelje Caritasa, sva novčana sredstva koja se prikupe u Caritasu i u crkvi biće poslana za potrebe ljudi u Kraljevo.

Glavna misija mitrovačkog Caritasa je da razvija konkretnu, delotvornu ljubav prema svakom čoveku kroz profesionalni rad oplemenjen duhovnošću. Tu je i potreba da se detektovane potrebe starih, invalidnih i nemoćnih osoba, kroz konkretne predloge i projekte zadovolje i ohrabri lokalna samouprava u pravcu planiranja, dizajniranja i rentabilnosti podizanja dostupnih, brzih i efikasnih usluga socijalne zaštite.

OCD* – organizacije civilnog društva
SSS** – strategija smanjivanja siromaštva R Srbije

Eduard Španović, dekan i direktor Župnog Caritasa „Blažena Majka Terezija“
Kristina Zeman Miščević, koordinatorka

You may also like