Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici doneo je pravosnažno rešenje o prodaji imovine Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije, radi namirenja duga Vesni Filipović iz Mačvanske Mitrovice, koja je bila u stalnom radnom odnosu u toj partiji, ali je dobila otkaz.

Sud je doneo rešenje da se Filipovićevoj, na osnovu glavnog duga sa zateznom kamatom, isplati 2,7 miliona dinara, kao i 320.000 dinara na ime troškova parničnog postupka.

Filipovićeva je, kako je sud utvrdio, dobila nezakonito otkaz, nakon burnih dešavanja u sedištu ove partije prilikom proteklih izbora, a čiji vinovnik je bio njen čelnik Vaso Damjanović, koji je i danas predsednik Opštinskog odbora SPS u Sremskoj Mitrovici.

SPS je vlasnik dvospratne zgrade u samom centru grada, u kojoj su nekada bile smeštene tadašnje društveno-političke organizacije. Danas je ta zgrada najvećim delom izdata kao poslovni prostor, a nedavno je u njoj otvorena i kafana.

Oštećena Filipović je, u međuvremenu, postala kadar Demokratske stranke Srbije i zaposlena je u gradskoj upravi u matičnoj službi.

U presudi se navodi da se protiv tog rešenja može uložiti žalba Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, ali da ona ne odlaže izvršenje izrečene presude.

You may also like