JP „Putevi Srbije“ – obaveštava učesnike u saobraćaju da izvršilo izmenu režima saobraćaja i postavljanje saobraćajnih znakova: „ograničenje brzine“ – II-30 (60) i II-30 (40) sa dopunskom tablom IV-20.1 sa simbolom „snežne padavine“ (koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena izričita naredba kada je na kolovozu sneg) na državnim putevima I i II reda, u periodu zimskog održavanja, radi obezbeđenja uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja zbog mogućnosti pojave snega i leda na kolovozu i to u periodu do 31.3.2011.g.
Na putevima svrstanim u prvi prioritet zimskog održavanja postavljen je saobraćajni znak „ograničenje brzine“ – II-30 (60) sa dopunskom tablom IV-20.1 sa simbolom „snežne padavine“, a na putevima drugog i trećeg prioriteta zimskog održavanja saobraćajni znak „ograničenja brzine“ II-30 (40), sa dopunskom tablom IV-20.1 sa simbolom „snežne padavine“, i to na početku deonica pomenutih puteva i na svim raskrsnicama duž tih deonica.
Zvanični početak zimske službe je 15. XI (2010. godine), a završetak 31. III (2011. godine). Za vreme trajanja zimske službe prisustvo ljudstva i mehanizacije u putnim bazama na autoputu i poluautoputu je 24 časa, a na ostalim putevima 16 ili 8 časova, po potrebi i duže, u zavisnosti od vremenskih prilika.
Za zimsku službu 2010. i 2011. godine planirana je nabavka ukupno 67.500,00 tona soli, što sa postojećim zalihama čini 73.676,22 tona. Ukupna potrebna količina drobljenog kamenog agregata i rizle je 157.620,79 tona.
Apelujemo na korisnike puteva i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama kao i da poštuju ograničenja brzine.

Možda Vam se svidi i