Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i Rotari klub Novi Sad-Dunav uručili su 26.oktobra predstavnicima predškolskih ustanova iz Sremske Mitrovice i Novog Sada računarsku opremu, namenjenu lakšem izvođenju programa dvojezične nastave na srpskom i na engleskom jeziku.Rotari klub Novi Sad-Dunav uručio je ukupno tri računara: jedan Predškolskoj ustanovi „Pčelica“, objekat „Zvezdica“ iz Sremske Mitrovice i dva Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ iz Novog Sada. Predškolska ustanova „Zvezdica“ je od Pokrajinskog sekreterijata dobila i radne sveske.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje krenuo je sa primenom programa uvođenja dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine ove školske godine, a njime je obuhvaćeno i osnovno i srednje obrazovanje.

Glavni cilj dvojezične nastave je pružanje učenicima ne samo stručne kompetencije – ovladavanje stručnom terminologijom, u svakom pojedinačnom programu, nego i odličnu jezičku i komunikacijsku kompetenciju. Strani jezik postaje sredsvo za sticanje i jezičkih i nejezičkih znanja i veština, a srpski i engleski jezik se ne isključuju već se nadopunjuju.

Zamenica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Svetlana Vujović najavila je da će sledeće školske godine ovaj program biti nastavljen u prvom i petom razredu osnovne škole.

You may also like