Centar za Socijalni rad Sava u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu zaštitu počeo je sa programom pružanje psiho-socijalne i pravne pomoći korisnicima usluge pomoć u kući. Radi se o starim ljudima i deci koji su bolesni i teško pokretljivi.Predstavnici centra za socijalni rad Sava i gradske uprave za socijalnu zaštitu posetili su juče korisnicu usluge pomoć u kući u mestu Bosut. Snežana Stanisavljević direktorica centra za Socijalni rad objašnjava da u okviru pružanja psiho socijalne i pravne pomoći korisnike obilaze psiholog, socijalni radnik i pravnik.

-Korisnici pomoći imaju upravo potrebe za ovom vrstom usluge, iz oblasti socijalne zaštite, pravne i tu ima posla i psiholog upravo zbog njihove usamljenosti, zbog njihovih problema i strahova koje inače ispoljavaju-rekla je Snežana Stanisavljević

Ovaj projekat veoma značajan za korisnike usluge pomoć jer svi korisnici koji koriste usluge geranto domaćica sada imaju mogućnost korišćenja i pravne pomoći rekla je načelnica gradske uprave Nataša Kopčić

-U okviru unapređenja socijalne zaštite još jedan od programa koji se finansira iz budžeta Grada, u pitanju je program pomoći kućne nege u staračkim samačkim domaćinstvima u seoskim sredinama, program koji se realizuje u svakom selu našeg grada i koji puno znači za preko 200 starih ljudi koji žive sami bez bližih srodnika tako da im pomoć gerantodomaćica svakodnevno zaista mnogo znači- rekla je Nataša Kopčić

You may also like