U ponedeljak, 13. septembar 2010. godine, od 18.00 časova, u
prostorijama zgrade Skupštine opštine Sremska Mitrovica, održaće se
Panel diskusija „Ekonomski izazovi malih i srednjih preduzeća i
preduzetnika na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou“, na kojoj
će sa predstavnicima Unije privatnih preduzeća i preduzetnika
razgovarati pokrajinski sekretar za lokalnu i međuopštinsku saradnju
mr sci dr Tomislav Stantić i pomoćnica pokrajinskog sekretara za rad,
zapošljavanje i ravnopravnost polova Nada Burmazović.

You may also like