Sremska Mitrovica – U četvrtak, 22. februara sa početkom u 18:00 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici biće održana promocija knjige „Ruvimove vaskrsne verige“ autora Ratka Markovića Riđanina.

*Ovo je knjiga poetskih suočenja koju s pravom urednik V. Medenica objavljuje u biblioteci REČ. Ovo je poetska reč u kojoj osećanje izvire iz neposrednog suočenja sa samim sobom, sa porivima čoveka, usponima i padovima, sa vrhuncima uma, sa sudarima, obmanama i samoobmanama. Ovo je potraga za izgledom na izgled u ovome danas. Ovo je opomena čoveku pred čovekom. U dosadašnjim Riđaninovim poetskim knjigama s pravom su nas kritičari (Miloš i. Bandić, Vaso Milinčević, Jovo Radojčić, Milovan Bogavac, Dušan Stojković…) upućivali na brzake, nesamerljivost sa poznatim poetskim tokovima, na gnomski iskaz, na egzistencijalne probleme i iskorak u sopstvenom pravcu s rizikom da bude neshvaćen. Ova nova reka stihova nema ni predgovora niti pogovora. Izgleda da je Riđanin uveren da su ovi stihovi dovoljno smeli da sami sobom bivaju i preporuka i odbrana.

U programu promocije učestvuju:
autor knjige Ratko Marković Riđanin,
pisac Nedeljko Terzić,
Crkveni hor „ Sveti Sava“, horovođa Jovanka Ivanić,
bibliotekarka Moravka Todić.

*korisnaknjiga.com

You may also like