Sremska Mitrovica – Ustanova za negovanje kulture „Srem“ organizuje opštinsku smotru muzičko folklornog stvaralaštva za decu i odrasle, u nedelju 21.aprila u 10:00 časova,
u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Selektori Smotre:
Dajana Kostić, koreograf
Jovanka Ivanić, diplomirani muzički pedagog

You may also like