Program pozorišta Dobrica Milutinović

Utorak 30. april 2013. u 12:00
“Ljubav je ključ od života”
Humanitarno izvođenje predstave za decu
Velika scena Pozorišta “Dobrica Milutinović”

Sreda 8. maj 2013. u 20:00
“Marli”
Ciklus filmova sa Filmoskog festivala “Slobodna zona”
Knjizara “Book Bar”

Četvrtak 9. maj 2013. u 20:00
“Hana Arent”
Ciklus filmova sa Filmoskog festivala “Slobodna zona”
Knjizara “Book Bar”

Petak 10. maj 2013. u 20:00
“Ponovo zajedno – 10 godina posle”
Ciklus filmova sa Filmoskog festivala “Slobodna zona”
Knjizara “Book Bar”

You May Also Like