Ko je spreman, može da koristi e-fakture i pre 1. maja

Od strane Ozon
0 komentar

Korisnici javnog i privatnog sektora kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura mogu koristiti elektronske fakture, u skladu sa Zakonom i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine, navodi se u dopuni Uredbe koja se odnosi na elektronske fakture o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, koju je Vlada usvojila danas.

Dakle, za elektronske fakture, zakon se može primenjivati i pre 1. maja. 

Obavezu izdavanja elektronske fakture, kako je ranije objavila  Privredna komora Srbije (PKS)  imaju sledeći subjekti:

  • subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija,
  • subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora,
  • subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora,
  • subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija,
  • poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

„Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obzbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u pairnom obliku, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije“, saopštila je Vlada Srbije. 

Izdavanje elektronske fakture preduzeću javnog sektora, prema  Zakona o elektronskom fakturisanju (budžetlijama i javnim preduzećima) počinje 1. maja ove godine. 

Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane javnog i privatnog sektora) počinje 1. jula 2022.

Možda Vam se svidi i