ISTIČE ROK ZA PLAĆANJE POREZA. Ko ne plati na vreme, platiće i kamatu

Od strane Ozon
0 komentar

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu je 14. februar.

Rok je propisan Zakonom o porezima na imovinu, tako da važi za celu Srbiju.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

Imajući u vidu da rok za plaćanje prve akontativne rate na ime godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu dospeva 14. februara, to jest na dan kada nadležni organ radi, rok za plaćanje poreza se ne pomera, naglasili su iz Sekreterijata za javne poslove.

Zakon o porezima na imovinu, propisuje obavezu akontacionog plaćanja poreza na imovinu u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne fiskalne godine sve do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću fiskalnu godinu.

Ukoliko postoji razlika za uplatu između utvrđenog poreza rešenjem za tekuću godinu i akontaciono plaćenog poreza na imovinu, obaveza je da se razlika plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza.

Možda Vam se svidi i