Pojedinci iz geodetskih organizacija i advokatskih kancelarija zloupotrebili su e-šalter katastra.

Oni su list nepokretnosti, kopiju plana i uverenja u papirnoj formi naplaćivale po višoj ceni od propisane republičke administrativne takse, saopštio je RGZ. 

Republički geodetski zavod pozivao je građane da prijave sve koji pokušavaju da ih prevare i naplate list nepokretnosti po, kako su naveli, „astronomskoj ceni“ i da prijavu pošalju na imejl adresu zloupotrebalistanepokretnosti@rgz.gov.rs. 

RGZ kaže da su uputili upozorenje geodetskim organizacijama i da će kazniti svaku zloupotrebu e-šaltera i pokušaje „reketiranja građana“. 

Katastar podseća ostale profesionalne korisnike (geodetske organizacije, advokate…) da su potpisali ugovor o korišćenju e-šaltera i da su se time obavezali da poštuju dobru poslovnu praksu i primenjuju princip međusobnog uvažavanja. 

„Naplata vanserijskih naknada za štampanje dokumenata koje izrađuje katastar je zloupotreba koja ne spada u domen uzajamnog partnerstva. U vremenu primene mera za zašstitu od zarazne bolesti, to je i nemoralan čin“, poručuju iz RGZ-a. 

Apeluju na građane da besplatno koriste servis e-katastar- javni uvid, i sajt www. geosrbija. rs. Zbog zloupotreba koje su se dogodile, dodaju, katastar otvara mogućnost da građani sami zakažu termin za podnošenje zahteva na šalteru za list nepokretnosti, kopiju plana i uverenje kroz aplikaciju e-zakazivanje na sajtu www.rgz.gov.rs. 

„Tražena dokumenta biće im overena elektronskim potpisom i dostavljena imejlom ili u papirnoj formi poštom na kućnu adresu.“ 

Podsećaju banke da odluke o odobravanju kredita za klijente mogu doneti na osnovu uvida u bazu katastra nepokretnosti ili korišćenjem e-šaltera. 

RGZ apeluje i na nosioce javnih ovlašćenja i banke, da od svojih stranaka ne zahtevaju list nepokretnosti, već da edukuju svoje zaposlene o mogućnostima i korišćenju digitalne komunikacije sa katastrom.

B92

Možda Vam se svidi i