Državna revizorska institucija (DRI) Srbije objavila je danas na svom vebsajtu Registar preporuka za 2019. godinu, što predstavlja dodatni korak ka povećanju transparentnosti i finansijske discipline institucija javnog sektora, kao i odgovornosti u trošenju javnih sredstava.

U revizijama sprovedenim u 2019. godini, DRI je dala 1.970 preporuka, mađu njima je i nekoliko preporuka za Grad Sremska Mitrovica, kao i za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica i Vodoprivredno preduzeće „Hidrosrem“.

kompletan Registar možete pronaći OVDE.

„Najviše preporuka dali smo u revizijama finansijskih izveštaja – 1.221, zatim u revizijama pravilnosti poslovanja 420, u revizijama svrsishodnosti poslovanja 229, a u kombinovanim revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja 100 preporuka“, rekao je predsednik DRI Duško Pejović.

Od ukupno 1.970 preporuka, kako je objasnio, 971 je „prvog prioriteta“ koje moraju da budu sprovedene u roku od 90 dana, 834 je „drugog prioriteta“ čiji rok sprovođenja je do godinu dana, i 165 preporuka je „trećeg prioriteta“ za čije je sprovođenje potrebno do tri godine.

„Najveći procenat sprovođenja preporuka je u revizijama pravilnosti poslovanja (83 odsto), a najmanji u revizijama svrsishodnosti poslovanja (24 odsto), što je i očekivano, s obzirom da je u revizijama svrsishodnosti poslovanja manji procenat preporuka prvog prioriteta i da je objektivno potreban duži rok za otklanjanje sistemskih problema i uzroka problema obuhvaćenih temom“, istakao je Pejović.

Objavljivanjem preporuka svim zainteresovanim stranama je omogućeno da prate status svake preporuke date u svakoj vrsti revizije, svim subjektima, što će značiti afirmaciju onih subjekata koji sprovode preporuke i podstrek drugim subjektima da unaprede sprovođenje preporuka koje im je dala DRI, navodi se u saopštenju te institucije.

Piše: Beta

.

Možda Vam se svidi i