Danas je veliki praznik sveti GRIGORIJE! Obavezna ova molitva

Od strane Ozon
0 komentar

Srbi danas slave Grigorija Prosvetitelja, svetitelja koji se nije odrekao hrišćanstva ni za živu glavu, čoveka koji je spasao cara Tiridata od ludila, i celu državu Armeniju iz paganstva preobratio u hrišćanstvo. 

Rođen u znamenitoj familiji, koja je bila srodna carskoj kući persijskoj (caru Artabanu) i jermenskoj (caru Kursaru). Kada su ove dve kuće zaratile među sobom, Grigorije se povukao u Kesariju, gde je prvo upoznao Hristovu veru, krstio se i oženio.

Iz toga braka imao je dva sina, Ortana i Arostana, i obojicu je posvetio na službu crkvi. Nakon smrti svoje žene vratio se u Jermeniju i stavio se na službu caru Tiridatu.

Verno je služio cara, i car verno služio njega. Ali, kada je car saznao, da je Grigorije hrišćanin, naljutio se veoma, i odmah je počeo da ga savetuje da se odrekne Hristove vere i pokloni idolima.

Budući da nije uspeo da ga odvrati od hrišćanske vere, Tiridat udari na Grigorija teške muke, i posle mnogih muka baci ga u jednu duboku jamu, ispunjenu svakim otrovnim gadom, da bi ga tako sasvim umorio.

Prema predanju, Bog je sačuvao živog svetog Grigorija u toj jami punih četrnaest godina. Tiridat je potom nastavio gonjenje hrišćana u svom carstvu, i udario je na jedan ženski manastir, gde je bilo trideset sedam sestara sa igumanijom Gajanijom.

Kada ih je sve groznim mukama umorio, Tiridat je sasvim poludeo, i postao kao divlja zver. Poludeo je zbog Greogrijevg zatočeništva. 

Njegovoj sestri u snu se javilo da njen poludeli brat neće ozdraviti dokle god se Grigorije ne izvadi iz jame.

Kada su ga izvadili iz jame, Grigorije je iscelio i krstio Tiridata.

Posle ovog humanog dela, Grigorije je postao episkop Jermenije, i uz pomoć cara, prosvetlio svu Jermeniju i okolne strane verom Hristovom.

Sveti Grigorije umro je oko 335. godine. Na njegovo mesto za episkopa je postavljen njegov sin Arostan.

Njihova molitva na današnji dan Svetom Grigoriju treba da bude kratka i da glasi:

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Grigorije: Moli Hrista Boga da spase duše naše!

srbijadanas.com

You may also like