Republička poreska uprava saopštila je u petak, 1. februara da je povećan iznos PDV-a za kupljenju hranu i opremu za bebe koji se refundira, kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja, odnosno staratelja.

Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi od 1. do 18. februara 2019. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srbije, navodi se u saopštenju i dodaje da će Poreska uprava posle kontrole zahteva u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a, ili rešenje kojim se zahtev odbija.

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 78.825,55 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.043,17 dinara, a u drugoj do 33.782,38 dinara.

Pravo na refundaciju PDV-a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1.081.036,19 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez na imovinu manja od 26.350.256,84 dinara, precizirano je u saopštenju Poreske uprave.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i