Počeo prijem finansijskih izveštaja preduzeća za 2018. godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Korisnicima na internet stranici Agencije za privredne registre (APR) od utorka, 22. januara je otvoren informacioni sistem za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Primenom informacionog sistema Agencije obezbeđuje se jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2018.

Iz APR-a podsećaju da Zakon o računovodstvu obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za prošlu godinu dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Agencija je korisnicima obezbedila uvid u Pretragu evidencije obveznika, kako bi privredni subjekti i ostala pravna lica mogla da provere da li su obveznici finansijskih izveštaja. Pretraživanje se može izvršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Kroz pretragu evidencije obveznika, korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika – statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa, kao i obrasci na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

Obveznici imaju obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije.

Ukoliko podaci u evidenciji obveznika nisu ažurni, oni uopšte neće moći da dostave izveštaje putem tog sistema ili neće moći da to urade na pravilan način.

Ako utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, potrebno je da obveznici upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Obveznici koji nisu registrovani u Agenciji već kod drugih organa, u prilogu reklamacije treba da dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost podataka, a sve u cilju da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku i time obezbede uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Radi lakšeg korišćenja informacionog sistema za finansijske izveštaje, Agencija je pripremila Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom, Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video uputstva, koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja, koja su korisnicima na raspolaganju u okviru informacionog sistema Agencije i na YouTube kanalu APR-a. Takođe, na raspolaganju su i detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2018.

Za dodatne informacije vezane za finansijske izveštaje, korisnici se mogu obratiti Agenciji na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i