Dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu počinje sledeće nedelje, saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine. Upozorili su da bi bez održavanja kanalske mreže i hidrotehničkih objekata Vojvodina ponovo postala močvara. 

– Naknada se od ove godine obračunava u skladu s novim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru prošle godine. Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju klasa i kultura zemljišta. Te podatke Vode Vojvodine preuzimaju iz Republičkog geodetskog zavoda, što je poslednji put učinjeno 24. juna – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se naknada za odvodnjavanje od ove godine plaća kvartalno, kao i porez na imovinu.

– Obveznici će na računima dobiti tri uplatnice. Prva obuhvata prva dva kvartala, a rok za uplatu je 15 dana od dana prijema rešenja. Drugu uplatnicu treba platiti do 15. avgusta, a treću do 15. novembra – precizira se u saopštenju.

Vode Vojvodine su još navele da se naplaćena sredstva evidentiraju u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, strogo su namenska i koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi.

– Kanali za odvodnjavanje moraju redovno da se izmuljavaju, tarupiraju i čiste od biljne vegetacije, a crpne stanice moraju uvek da budu spremne i remontovane. Ipak, ovi radovi ne podrazumevaju obavezu Voda Vojvodine da direktno odvode vode sa poljoprivrednih površina. Evakuacija viškova vode do najbližeg kanala zakonska je obaveza samih korisnika, a za odvođenje viškova vode iz naseljenih mesta zadužena su lokalna komunalna preduzeća – piše u saopštenju.

Objašnjava se da su Vode Vojvodine u obavezi da kanale van naseljenih mesta održavaju funkcionalnim, odnosno sve dok mogu da prime vodu sa okolnog zemljišta.

– Kojom brzinom će se voda povući iz atara u velikoj meri zavisi od kvaliteta zemljišta, ali i od načina obrade poljoprivrednih površina. Adekvatne agrotehničke mere poput šlicovanja, dubokog oranja ili razbijanja „plužnog đona“ znatno će pospešiti povlačenje vode sa oranica – objašnava se u saopštenju.

Dodaje se da u sisteme za odvodnjavanje mora da se ulaže konstantno, jer naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou, pokrivaju samo 32% od potrebnih sredstava.

Beta

You may also like

1 komentar

Jovan Ilic 25.07.2019. - 8:38 am

Zasto je potop svaki put kad je jaca kisa sto u naseljenim mestima sto na njivama, ako se vec placa naknada? Na ulicama i njivama se ne uocava nigde taj utroseni novac, pa stoga niko ne bi trebao platiti tu naknadu. Treba je platiti tek kad budu kise na nivou ovih prolecnih a na ulici i na oranicama ne bude potopljenih i izlivenih voda. Do tada je ocigledno da se pare trose ne namenski.

Komentari su zatvoreni.