Počela dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje

Dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2019. godinu počinje sledeće nedelje, saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine. Upozorili su da bi bez održavanja kanalske mreže i hidrotehničkih objekata Vojvodina ponovo postala močvara. 

– Naknada se od ove godine obračunava u skladu s novim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru prošle godine. Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju klasa i kultura zemljišta. Te podatke Vode Vojvodine preuzimaju iz Republičkog geodetskog zavoda, što je poslednji put učinjeno 24. juna – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se naknada za odvodnjavanje od ove godine plaća kvartalno, kao i porez na imovinu.

– Obveznici će na računima dobiti tri uplatnice. Prva obuhvata prva dva kvartala, a rok za uplatu je 15 dana od dana prijema rešenja. Drugu uplatnicu treba platiti do 15. avgusta, a treću do 15. novembra – precizira se u saopštenju.

Vode Vojvodine su još navele da se naplaćena sredstva evidentiraju u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, strogo su namenska i koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi.

– Kanali za odvodnjavanje moraju redovno da se izmuljavaju, tarupiraju i čiste od biljne vegetacije, a crpne stanice moraju uvek da budu spremne i remontovane. Ipak, ovi radovi ne podrazumevaju obavezu Voda Vojvodine da direktno odvode vode sa poljoprivrednih površina. Evakuacija viškova vode do najbližeg kanala zakonska je obaveza samih korisnika, a za odvođenje viškova vode iz naseljenih mesta zadužena su lokalna komunalna preduzeća – piše u saopštenju.

Objašnjava se da su Vode Vojvodine u obavezi da kanale van naseljenih mesta održavaju funkcionalnim, odnosno sve dok mogu da prime vodu sa okolnog zemljišta.

– Kojom brzinom će se voda povući iz atara u velikoj meri zavisi od kvaliteta zemljišta, ali i od načina obrade poljoprivrednih površina. Adekvatne agrotehničke mere poput šlicovanja, dubokog oranja ili razbijanja „plužnog đona“ znatno će pospešiti povlačenje vode sa oranica – objašnava se u saopštenju.

Dodaje se da u sisteme za odvodnjavanje mora da se ulaže konstantno, jer naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou, pokrivaju samo 32% od potrebnih sredstava.

Beta

You May Also Like

One thought on “Počela dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje

  1. Zasto je potop svaki put kad je jaca kisa sto u naseljenim mestima sto na njivama, ako se vec placa naknada? Na ulicama i njivama se ne uocava nigde taj utroseni novac, pa stoga niko ne bi trebao platiti tu naknadu. Treba je platiti tek kad budu kise na nivou ovih prolecnih a na ulici i na oranicama ne bude potopljenih i izlivenih voda. Do tada je ocigledno da se pare trose ne namenski.

Comments are closed.