Novi pravilnik o podsticajima za tov stoke – Podnošenje zahteva od 1. februara

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, objavljeno je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Zahtevi za podsticaje se podnose Upravi za agrarna plaćanja ministarstva poljoprivrede.

Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla sa specifikacijom grla za koje se podnosi zahtev overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora.

Podnosilac zahteva, kaže se u saopštenju Uprave za agrarna plaćanja, ostvaruje pravo na podsticaje za tov junadi za najmanje tri grla tovne junadi po podnetom zahtevu, dok se pravo na podsticaje za tov svinja ostvaruje za najviše 5.000 grla tovnih svinja po registrovanom pljoprivrednom gazdinstvu u toku jedne kalendarske godine.

Podsticaji za tov stoke mogu da se ostvare ako se zahtev podnese od 1. februara do 31. jula i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 30. juna 2019. godine.

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u gore navedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova, stoji u saopštenju.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i