Nema osiguranja ako se zaostali doprinosi ne plate do kraja marta

Od strane Ozon
0 komentar

Građani koji sami uplaćuju doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje dužni su da do kraja marta uplate zaostale rate iz perioda pre septembra 2018.

Naime, izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su stupile na snagu 30. septembra 2018. godine, predviđeno je da onima koji sami uplaćuju doprinose za penziju a ne plate doprinose u roku od šest meseci, prestaje svojstvo osiguranika.

Izmene zakona usloviće, dodaju, i prestanak osiguranja određenom broju osiguranika za koje se utvrdi da pre 30. septembra 2018. nisu platili doprinos u roku od šest meseci od dana dospelosti, bilo zato što su plaćali doprinose za PIO na nižu osnovicu od utvrđene ili zato sto su neredovno izmirivali obaveze.

Ovi osiguranici neće moći da naknadno uplate doprinose za period za koji doprinos nije plaćen, navodi se u saopštenju PIO fonda.

Osiguranicima koji su plaćali doprinose u tačnom iznosu i u roku, podaci se registruju u matičnoj evidenciji i predstavljaju osnov za obračun penzija kada se za to steknu uslovi, kažu u PIO.

Svi koji ispunjavaju zakonske uslove za uplatu doprinosa za PIO, po osnovu člana 15 Zakona, odnosno, dobrovoljno se opredele za samostalnu uplatu, čak i ako im je rešenjem Fonda prestalo svojstvo osiguranika po prethodnom zahtevu, mogu ponovo da podnesu zahtev i pristupe obaveznom osiguranju.

– Od uplate za januar 2019. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 3,76 odsto više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju – kaže se u saopštenju Fonda.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, navode, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 23.921,00 dinar, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 341.725 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači, kažu, da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 6.219,46 do 88.848,50 dinara.

Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2019. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama.

Inače, pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…) pod uslovom da su starija od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju…

ekapija.com/b92

Možda Vam se svidi i