Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutijereš predstavio je nove upečatljive podatke Svetske meteorološke organizacije i Programa za klimatske promene Kopernik, uključujući i podatak da je protekli jul bio u najmanju ruku jednak najtoplijem, ako ne i najtopliji ikad zabeleženi mesec.

„Prema najnovijim podacima Svetske meteorološke organizacije i njenog klimatskog centra – temperatura proteklog jula bila je jednaka ili viša od bilo kog meseca od kada se vrše merenja, a tome je prethodio najtopliji ikada zabežleni jun“, rekao je generalni sekretar.

„Ako odmah ne preduzmemo mere za ublažavanje klimatskih promena, ovi ekstremni vremenski fenomeni će biti samo vrh ledenog brijega. I taj se ledeni breg takođe brzo topi. Vodeći svetski naučnici ukazuju da moramo ograničiti porast temperature na 1,5° C ako želimo da izbjegnemo najgore posledice klimatskih promena. Moramo smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 45% do 2030. godine. Moramo postići karbonsku neutralnost do 2050. godine. Takođe, moramo uključiti klimatske rizike u sve odluke kako bismo podstakli klimatski otporan rast, smanjili ranjivost od klimatskih promena i izbegli ulaganja koja bi mogla prouzrokovati još veću štetu”, dodao je generalni sekretar.

Ovo saopštenje dolazi i kao uvod u predstojeći visoki Samit o klimatskoj akciji 2019 koji će u septembru biti održan u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Generalni sekretar je pozvao lidere svetskih vlada, kompanija i civilnog društva da dođu na Samit sa konkretnim planovima – jasnim koracima za jačanje nacionalnih doprinosa do 2020. godine i strategijama za karbonsku neutralnost do 2050. godine.

Već su ostvareni hrabri iskoraci:

 Inicijativa za čist vazduh Samita o klimatskoj akciji poziva nacionalne i podnacionalne vlade da se obavežu da će osigurati kvalitet vazduha koji će biti bezbedan za njihove građane, i da će uskladiti svoje politike u oblasti klimatskih promena i zagađenja vazduha do 2030. godine.

 Globalni dogovor UN je objavio da 28 kompanija sa ukupnom tržišnom vrednošću od 1.300 milijardi američkih dolara prelazi na novi nivo klimatskih ambicija, u skladu sa ciljem da se porast globalne temperature ograniči na 1,5° C.

 Pojedinci širom sveta se pozivaju da doprinesu borbi protiv klimatskih promjena kroz kampanju Ujedinjenih nacija ActNow (Deluj odmah). ActNow bot preporučuje svakodnevne aktivnosti kroz koje se može smanjiti ekološki otisak – kao što je korišćenje održivijih sistema i sredstava prevoza, štednja energije ili smanjenje konzumacije mesa. ActNow ističe uticaj koji kolektivno delovanje može imati u ovom kritičnom trenutku u istoriji naše planete. Što više ljudi deluje, uticaj će biti veći.

You may also like