Na zahtev Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije (URIKS), Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje o novom Zakonu o računovodstvu, a u vezi sa profesionalnim zvanjima za računovođe, piše ekapija.rs.

Mišljenjem je, kako se navodi u saopštenju URIKS, definisano ko su trenutne članice, da li su obavezne kontinuirane edukacije kod profesionalne organizacije i da li je jednom stečeno profesionalno zvanje trajno.

Naime, kako je jedan od uslova za upis u javni Registar pružalaca računovodstvenih usluga da najmanje jedna osoba bude stalno zaposlena u pravnom licu i da ima profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva ili revizije stečeno kod članice Međunarodne federacije računovođa, URIKS je postavio pitanje Ministarstvu koje profesionalne organizacije iz Srbije imaju status članice Međunarodne federacije računovođa.

U odgovoru, Ministarstvo je navelo da Republici Srbiji status članice Međunarodne federacije računovođa (International Federation of Accountants – IFAC) u smislu člana 18. Zakona imaju dve profesionalne organizacije i to: Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije.Ministarstvo je pojasnilo i da li Zakon obavezuje lice koje je steklo profesionalno zvanje da postane član profesionalne organizacije, sakuplja bodove po osnovu tzv. kontinuirane edukacije, navevši da Zakonom nisu propisani uslovi za sticanje profesionalnih zvanja za fizička lica, već su ti uslovi propisani internim aktima i procedurama profesionalnih organizacija koje su članice IFAC-a i kod kojih se mogu steći profesionalna zvanja u oblasti računovodstva ili revizije.

– Samim tim, pitanja koja se odnose na polaganje ispita, program za polaganje istih, obavezno članstvo u profesionalnoj organizaciji koja je članica IFAC-a, pohađanje kontinuirane profesionalne edukacije i sl. nisu uređena Zakonom već je o istima neophodno da se zainteresovana lica informišu direktno kod neke od profesionalnih organizacija članica IFAC-a. Ovom prilikom dodatno ukazujemo da, pored navedenih članica IFAC-a u Republici Srbiji, na svetu postoji preko 170 članica Međunarodne federacije računovođa, iz preko 110 različitih zemalja – piše u odgovoru Ministarstva.

URIKS je od Ministasrtva zatražio i mišljenje o tome da li je jednom stečeno profesionalno zvanje trajno za potrebe ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona, odnosno nezavisno od toga da li ih je profesionalna organizacija brisala iz svog spiska profesionalnih računovođa (npr. zato što nisu plaćali članarinu toj profesionalnoj organizaciji).

– Odredbama člana 63. Zakona (prelazne i završne odredbe) utvrđeno je da lica iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) ovog zakona koja su stekla profesionalna zvanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni list SRJ“, br. 46/96, 74/99, 22/2001 i 71/2001) i Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni list SRJ“, broj 71/2002 i „Službeni glasnik RS“, broj 55/2004), mogu ta zvanja shodno koristiti za ispunjavanje zahteva iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3). Samim tim, mišljenja smo da lica koja su stekla profesionalna zvanja (kod bilo koje od organizacija ili institucija koje su u to vreme bile zakonima ovlašćene da zvanja izdaju) u periodu važenja pomenutih zakona, mogu ta zvanja nesmetano koristiti za ispunjavanje uslova iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) Zakona – mišljenje je Ministarstva.

Podsetimo, novi Zakon o računovodstvu usvojen je sredinom oktobra 2019.

I. M./ekapija.rs

Možda Vam se svidi i