Dualno obrazovanje ubuduće i za vojsku i policiju

Od strane Ozon
0 komentar

Nove izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju koje se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri predviđaju da se spisku poslodavaca koji mogu obučavati srednjoškolce dodaju i organi unutrašnjih poslova i odbrane.

– Na učenje kroz rad koje se realizuje kod navedenih organa primenjivaće se propisi koji uređuju njihov rad i odredbe ovog zakona… a učenici koji budu pohađali obrazovne profile u ovim organima ostvariće finansijsko obezbeđenje u skladu sa propisima kojima se uređuje rad tih organa – navodi se u tekstu predloga, bez dodatnih pojašnjenja na kakvim poslovima bi mogli da budu angažovani budući đaci.

Pored do sada definisanih uslova za obuku profila u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, spisak škola koje mogu da učestvuju u dualnom programu će se, takođe, proširiti i na majstorsko i specijalističko obrazovanje, kao i na srednješkolsko obrazovanje koje traje dve godine.
Predložene odredbe definišu da se učenje kroz rad ubuduće neće obavljati noću, a najavljene su i promene u uslovima za angažovanje instruktora i izdavanje njihovih licenci.

Ubuduće će Privredna komora Srbije dostavljati nadležnom ministarstvu plan za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje za narednu školsku godinu, a najkasnije do 14. februara tekuće za narednu školsku godinu, koji će kreirati u saradnji sa poslodavcima.

Prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz septembra, ukupno 72 srednje stručne škole realizuju jedan ili više dualnih obrazovnih profila od ukupno 35 dualnih obrazovnih profila za ovu godinu.
Preliminarni podaci o upisu učenika u srednje škole pokazuju da je oko 2.600 učenika upisalo prvi razred po dualnom modelu, a da se ukupno u svim razredima u dualnom obrazovanju nalazi oko 7.000 učenika u 104 škole.

ekapija.com/Nova ekonomija.

You may also like