Svaki građanin Srbije biće mogući davalac organa

Ukoliko bude usvojen Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa koji je stigao u Skupštinu, svaki građanin Srbije biće potencijalni davalac organa, ukoliko se tome izričito ne usprotivi tokom života, piše Politika.

Ljudski organi umrlog lica mogu se uzeti radi presađivanja ukoliko se punoletni poslovno sposobni davalac tome nije usmeno ili u pismenom obliku za života usprotivio, odnosno ako se tome nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog, predviđa se predlogom zakona koji je u parlament stigao 11. maja.

Pretpostavljena saglasnost, za čije se uvođenje zalagao dobar deo stručne javnosti, svakako je najvažnija izmena koju predviđa ovaj predlog zakona.

Profesor Miljko Ristić, koordinator Ministarstva zdravlja zadužen za transplantaciju srca, izjavio je za Politiku da je reč o odličnom predlogu, barem kada je u pitanju pretpostavljena saglasnost.

U obrazloženju ovog predloga zakona navedeno je da je postupak davanja pristanka za presađivanje organa pojednostavljen i na taj način su izbegnuti nepotrebni finansijski troškovi vođenja registra.

Ukoliko ovaj pravni akt bude usvojen, dobićemo i prvog inspektora za biomedicinu, koji će biti zadužen za nadzor nad obavljanjem poslova zdravstvenih ustanova koje se bave presađivanjem organa.

Tanjug

You May Also Like