Rok za izjašnjavanje da li ste funkcioner ili u vezi sa njima 30. novembar – U suprotnom banke stopiraju usluge

Banke šalju obaveštenja da klijenti do 30. novembra moraju da dođu kod njih i izjasne se da li su funkcioneri ili su u vezi sa njima, a sve zbog novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Klijenti banaka koji zbog modernih tehnologija tamo više ne zalaze moraće da obnove gradivo. Tačnije, moraće fizički da odu u banku i da potvrde identitet, kao i da bankarima pruže informaciju da li su funkcioneri, članovi uže porodice funkcionera ili bliski saradnici. Sve ovo zbog sprovođenja novih propisa o pranju novca.

Mnogi su već od banaka dobili to obaveštenje, uz napomenu da moraju da dođu u banku do 30. novembra radi ažuriranja podataka. Ukoliko neko to ne učini, banka će mu stopirati korišćenje usluga, odnosno neće moći da obavlja transakcije sa svog računa, odnosno da koristi debitne i kreditne kartice.

– Obaveštavamo vas da je banka, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, u obavezi da sprovodi redovno ažuriranje podataka o svojim klijentima. U skladu s tim, molimo vas da najkasnije do 30. novembra posetite najbližu filijalu banke radi ažuriranja vaših podataka. Ukoliko do naznačenog roka ne bude izvršeno ažuriranje podataka, bićemo prinuđeni da, u skladu sa članom sedam Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, obustavimo dalje obavljanje transakcija po računima koje posedujete u banci – piše u dopisu jedne banke klijentu.

U Narodnoj banci Srbije (NBS) kažu da su obaveze klijenta i banke utvrđene novim zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskim aktima donetim u skladu s tim zakonom. Novi zakon počeo je da se primenjuje 1. aprila 2018. godine.

– Banka ne može proizvoljno da traži ove podatke od svih građana, već samo od onih koji su njeni klijenti, odnosno onih sa kojima ima uspostavljen poslovni odnos ili kojima izvršava transakciju – kažu u NBS.

Jedna od novina u zakonu je i definicija domaćeg funkcionera, uključujući i člana njegove uže porodice i njegovog bližeg saradnika. Zakonom je propisana obaveza za sve obveznike primene tog zakona, u koje spadaju i banke, da primenjuju dodatne radnje i mere poznavanja i praćenja stranke. To se posebno odnosi na domaće funkcionere, i zato je neophodno da banka utvrdi da li je klijent u toj grupi i, ukoliko jeste, da pribavi podatke o celokupnoj imovini koju poseduje funkcioner.

Politika/ekapija.com

You May Also Like