Roche razvija prvi zvanični lek za autizam

Od strane Ozon
0 komentar

Američka savezna agencija za hranu i lekove FDA odobrila je povlašćeni postupak za lek balovaptan za lečenje autizma, što bi moglo da ubrza razvoj tog leka i njegovo puštanje u prodaju.

Švajcarska farmaceutska firma Roche potvrdila je ove navode i objasnila da takav status omogućava ubrzani postupak ocene lekova koji predstavljaju značajan iskorak u odnosu na postojeće terapijske mogućnosti kod ozbiljnih i smrtonosnih bolesti.

Balovaptan, koji može da poboljša socijalnu interakciju i komunikaciju kod ljudi sa autizmom, razvija Roche-ova istraživačka jedinica u Švajcarskoj i očekuje se da će podneti zahtev za odobrenje nakon 2020. godine

Za autizam u SAD ne postoji standardni odobreni lek za osnovne simptome poput poteškoća u društvenim interakcijama, izazova u komunikaciji sa drugima i tendenciji za ponavljanjem istih obrazaca ponašanja.

Roche navodi da balovaptan poboljšava društvenu interakciju i komunikaciju kod ljudi koji boluju od autizma.

ekapija.com

You may also like