Od 17. septembra zabranjeno slanje reklamnih mejlova bez saglasnosti građana

Od 17. septembra, kada stupa na snagu Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, građani bi trebalo da budu potpuno zaštićeni od pružanja i naplaćivanja usluga koje nisu zatražili, poput određene vrste osiguranja i primanja reklamnih mejlova.

Ovim zakonom propisano je da su građani oslobođeni bilo kakve obaveze u slučaju usluga koje nisu naručene kao što je, na primer, slučaj sa određenim vrstama osiguranja kod kojih korisnik uopšte i nije svestan da ima bilo kakve obaveze, niti je te usluge tražio.

Takođe, objašnjavaju za Tanjug u Narodnoj banci Srbije, da bi se sprečilo agresivno reklamiranje automatskim slanjem elektronske pošte ili na drugi sličan način, predviđeno je da je taj vid komunikacije moguć samo ako je korisnik na njega prethodno izričito pristao. Iako su i do sada prava korisnika bila zaštićena posebnim zakonima, pre svega Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, i to naročito u vezi s dostavljanjem informacija u predugovornoj fazi i elementima koje ugovor o finansijskoj usluzi treba da sadrži, osnovna novina koju donosi ovaj zakon ogleda se u tome što se zaštita sada prilagođava korišćenju finansijskih usluga putem interneta i mobilnih telefona.

Neka od najvažnijih rešenja koja donosi ovaj zakon odnose se na dostavljanje jasnih i relevantnih informacija u predugovornoj fazi i pri oglašavanju, s tim da je teret dokazivanja da su dostavljene informacije na finansijskoj instituciji.

Jedan od novih detalja u ovom zakonu je i da će korisnik moći da odustane od ugovora u roku od 14 dana, osim ako se ne radi o specifičnim ugovorima kao što su devizno-valutni poslovi ili kupovina finansijskih instrumenata čija se cena stalno menja i zavisi od uslova na berzama. Kod pojedinih ugovora rok za odustajanje je duži i iznosi 30 dana, kao što je to slučaj sa ugovorima o životnom osiguranju.

„Ovi instituti nisu bili potpuno nepoznati ni ranije u našem pravnom sistemu, ali se ovim zakonom znatno detaljnije uređuju, čime im se daje dodatni kvalitet i veća sigurnost za korisnike“, kažu u NBS.

S obzirom da u Srbiji još uvek nije dovoljno zaživela upotreba kvalifikovanog elektronskog potpisa kod fizičkih lica, omogućeno je da kod ugovora na daljinu, vrednosti do 600.000 dinara, korisnik daje saglasnost za zaključenje ugovora korišćenjem postojećih metoda dvofaktorske autentifikacije ili šema elektronske identifikacije.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu stupio je na snagu 16. juna 2018. godine, a počeće da se primenjuje od 17. septembra ove godine.

Autor: Tanjug/021.rs

You May Also Like