Primena Zakona o presađivanju organa počinje u četvrtak, 2. avgusta.
Novim odrebama u Srbiji se, umesto informativne, uvodi pretpostavljena saglasnost za doniranje organa u slučaju moždane smrti. Svi koji ne žele da budu donori moći će da se izjasne protiv toga popunjavanjem obrasca koji se dobija kod izabranog lekara ili u Upravi za biomedicinu u Beogradu.

Organi preminule osobe mogu da se uzmu radi presađivanja ukoliko se punoletna, poslovno sposobna osoba nije pre smrti tome usprotivila, kao i njegovi članovi porodice: roditelji, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete.

Ukoliko preminula osoba nema porodicu, pristanak o doniranju organa daje pobočni srodnik zaključno s drugim stepenom srodstva, odnosno braća i sestre. U slučaju da maloletna osoba premine, ali je bez roditeljskog staranja, tada je dozvoljeno uzimanje organa samo na osnovu odluke etičkog odbora zdravstvene ustanove.

Po rečima v. d. direktorke Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja Vesne Rakonjac zakonom je jasno definisano ko može da bude donor organa, kao i kako će se u donor bolnicama i transplatacionim centrima proveravati identitet preminule osobe i na koji način će se obavljati provera da li se preminula osoba u toku svog života usprotivila doniranju svojih organa.

Autor: Novosti, Politika, 021.rs

Možda Vam se svidi i