Sremska Mitrovica prednjači u koriščenju elektronskog portala za angažovanje sezonskih radnika

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Za sve one koji se bave poljoprivredom, angažovanje sezonskih radnika može biti od vitalnog značaja. Da bi olakšao ovaj proces, nastao je portal www.sezonskiradnici.gov.rs, koji je postao ključno sredstvo za lakše i efikasnije angažovanje sezonskih radnika.

Jovana Perić, saradnica za regulatornu reformu u NALED-u, ističe da je od početka rada ovog portala elektronski angažovano više od 87.900 sezonskih radnika iz sektora poljoprivrede. Ona naglašava da je ovo rešenje uveliko olakšalo proceduru prijave radnika, koja je ranije zahtevala mnogo više vremena i truda.

Najviše poljoprivrednih gazdinstava angažuje radnike na teritoriji Vojvodine, gde prednjači Novi Sad sa 79 poslodavaca, zatim Sremska Mitrovica i Subotica sa po 22 poslodavaca koji koriste portal da prijave sezonske radnike koji obavljaju delatnosti na njihovim gazdinstvima, piše bif.rs

Osim pojednostavljene prijave, prednost za sezonske radnike jeste i ostvarivanje prava iz zdravstvenog i penzijskog osiguranja, što doprinosi njihovoj većoj sigurnosti i stabilnosti tokom rada. Takođe, i poslodavci imaju koristi od ovog sistema, budući da im omogućava bržu i efikasniju organizaciju radne snage.

Iako je poljoprivreda glavna oblast angažovanja sezonskih radnika, Perić napominje da postoje planovi za proširenje ovog sistema na druge sektore kao što su turizam, građevinarstvo i kućno-pomoćni poslovi. Očekuje se da će ovo unapređenje dodatno olakšati proces angažovanja sezonskih radnika u različitim delatnostima.

Što se tiče angažovanja stranih radnika, podaci pokazuju da je od 2019. godine na poslovima poljoprivrede angažovano oko 2.200 stranih sezonskih radnika, koji najčešće dolaze iz Uzbekistana, Egipta i Indije. Ovo ukazuje na rastuću potrebu za stranom radnom snagom, posebno u oblasti poljoprivrede.

Najveća potreba za sezonskim radnicima primećena je na teritoriji Vojvodine, naročito u gradovima poput Novog Sada, Subotice i Zrenjanina. Međutim, portal se koristi širom Srbije, pri čemu su gradovi poput Leskovca, Zaječara i Smedereva takođe značajni centri angažovanja sezonskih radnika.

Kontrolu primene Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima sprovode Poreska uprava, poljoprivredna inspekcija i inspekcija rada, svaka u okviru svoje nadležnosti. Ova aktivna kontrola osigurava da se zakonske odredbe pravilno primenjuju i da se radnicima obezbede adekvatna prava i zaštita.

Uz sve navedene koristi i olakšice, portal www.sezonskiradnici.gov.rs predstavlja ključni alat za efikasno upravljanje sezonskim radnicima u poljoprivredi, doprinoseći tako unapređenju ove važne grane privrede.

Više čitajte na bif.rs

Možda Vam se svidi i