Zlatni avarski pojas vredan oko milion evra, biće izložen u Muzeju Srema

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica– Nakon više od dve decenije od pronalaska u Sremu, zlatni avarski pojas, za koji se pretpostavlja da vredi , prema proceni Instituta za arheologiju u Beogradu, koja je sprovedena 1997. godine, pojas ima vrednost od čak 1.000.00,00 evra. konačno će biti predstavljen javnosti u Muzeju Srema od 23. novembra, dostupan za posmatranje četiri dana. Ovaj izuzetan artefakt, deo garniture čuvenog avarskog pojasa iz 6. ili 7. veka, oduševiće ljubitelje istorije i umetnosti.

Zlatni avarski pojas je deo monumentalne pojaseve garniture, često nošene od strane osoba najvišeg ranga među Avarima. Ovaj izuzetan eksponat od 1,2 kilograma, sastavljen je od 11 zlatnih kopči sa dijamantskim ukrasima, pronađen je 1992. godine. Pronašli su ga Slavko i Bogdan Kozak negde na tromeđi sremskih sela Čalma, Divoš i Bingula.

Nakon otkrića, delovi pojasne garniture su nelegalno iskopani metal detektorom, a zatim prodati trgovcu antikvitetima u Beogradu. Međutim, tokom transakcije, policija je intervenisala, a pojas je završio u rukama stručnjaka iz Muzeja Srema.

Ovaj izuzetan eksponat, datiran iz šestog veka, verovatno je pripadao avarskom kaganu Bajanu ili njegovim sinovima. Sa 11 zlatnih kopči ukrašenih dijamantima, pojas predstavlja vrhunsko umeće izrade i minutnu detaljnost u svom dekoru.

Dr. Ivana Popović iz Arheološkog instituta u Beogradu napisala je knjigu o zlatnom avarskom pojasu, koja intrigira kako laike, tako i naučnike. Prema preovlađujućem uverenju naučnika, bogato dekorisane pojasne garniture od zlata nosile su osobe najvišeg ranga među Avarima. Broj pseudokopči na ovim garniturama bio je u tesnoj vezi sa položajem vlasnika, čije definitivno određivanje ostaje predmet daljih istraživanja. Pojas od jedanaest elemenata, prema Ivani Popović, mogao je, što još nije dokazano, da pripada ili kaganu Bajanu ili njegovom starijem sinu koji ga je nasledio na prestolu. Zlatni avarski pojas iz okoline Sirmijuma predstavlja proizvod najboljih majstora. Poznato je da su pri kaganovom dvoru postojale zlatarske radionice u kojima su izrađivani luksuzni predmeti. Pitanje je da li je u njima bilo Grka, koji su poznati po svojim umećima. Oni bi za potrebe avarskog kagana izradili luksuzni pojas, možda čak i u Carigradu.

Na osnovu istorijskog pregleda dešavanja za oblast Sremske Mitrovice došlo se do hipoteze da je zlatni avarski pojas sa pseudokopčama pripadao kaganu Bajanu ili njegovom starijem sinu.

Misterija ZLATNOG Avarskog pojasa. Procena da vredi više od 1 milion evra! – Ozon Media

Možda Vam se svidi i