Svaka peta osoba u riziku od siromaštva

Od strane Ozon
0 komentar

Fondacija Centar za demokratiju uputila je saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, ističući ozbiljan problem sa kojim se suočava veći deo stanovništva u Srbiji. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, gotovo 90% domaćinstava u Srbiji ima poteškoće u pokrivanju osnovnih životnih troškova, što zahteva hitnu pažnju i rešavanje od strane države i društva.

Podaci pokazuju da svaka peta osoba u Srbiji živi u riziku od siromaštva, dok čak 28,1% građana i građanki živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti.

Iskorenjivanje siromaštva je ključni cilj Agende 2030 Ujedinjenih nacija, na koju se Republika Srbija obavezala. Agenda 2030 naglašava princip „da niko ne bude izostavljen,“ što podrazumeva obavezu da se obezbedi kvalitetan život za sve građane i građanke.

Niz ekonomskih faktora, uključujući tešku ekonomsku situaciju, inflaciju, rast cena hrane i energenata, najviše pogađa siromašnije slojeve stanovništva. Gotovo devet od deset domaćinstava (88,6%) suočava se sa teškoćama u pokrivanju osnovnih troškova života. Ova alarmantna situacija zahteva brze i sistematske mere kako bi se poboljšao standard građana i građanki.

Iako su pojedinačne mere pomoći i snižavanje cena nekih proizvoda koraci u pravom smeru, oni ne predstavljaju dugoročno rešenje za probleme sa kojima se suočava stanovništvo. Potrebno je da država usmeri napore ka unapređenju socijalnih i poreskih politika kako bi se obezbedila adekvatna podrška i zaštitila najugroženija domaćinstva.

Agenda 2030 postavlja ambiciozne ciljeve za Srbiju, uključujući iskorenjivanje ekstremnog siromaštva i smanjenje broja ljudi koji žive u bilo kojoj formi siromaštva. Da bi se ovi ciljevi ostvarili, neophodno je bolje raspodeliti socijalnu pomoć, učiniti je pristupačnijom i transparentnijom kako bi se prepoznale potrebe onih koji su najugroženiji i obezbedila im neophodna podrška.

Možda Vam se svidi i