Sremska Mitrovica obeležila Svetski dan civilne zaštite

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Republici Srbiji danas  se nizom manifestacija obeležio Svetski dan civilne zaštite 1. mart, s ciljem da se ukaže na značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreća i katastrofa i suočavanju sa njima, kao i da im se oda priznanje za sve napore, žrtve i podvige.

Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju vanrednih situacija, koje prevazilaze mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa.

Sara Kuzmanović, referent u odbrani od vanrednih situacija rekla je da je grad održao sednicu i vrednuje civilnu zaštitu.

“Kao inicijalne akte doneli smo odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada a zatim i odluku obrazovanja civilne zaštite kao specijalizovane jedinice za uzbunjivanje. Ovom odlukom je predvidjen broj od 188 broja pripadnika koji su u tri voda i sedam odeljenja. Sremska Mitrovica je jedan od retkih lokalnih samouprava koja je samostalno uradila procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.” rekla je Kuzmanović. 

„Odeljenje je deo sektora za vanredne situacije a to je sve Ministarstvo unutrašnjih poslova. Bavimo se zaštitom građana po svim aspektima u svim akcidentnim situacijama. Težište rada je zaštita od požara jer su požari najčešći. Na teritoriji Srema godišnje bude 1500 intervencija a požara oko 1000. Spremni smo da reagujemo na sve.“ rekao je Nebojša Nikolić, načelnik odeljenja za vanredne situacije.

Takođe, Sektor za vanredne situacije Ministrarstva unutrašnjih poslova intenzivno radi na jačanju civilne zaštite, a do sada je formirano 111 specijalizovanih jedinica.

Možda Vam se svidi i