Roloplast Mošić planira izgradnju proizvodno-poslovnog kompleksa u Sremskoj Mitrovici (FOTO)

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Investitor Roloplast Mošić iz Sremske Mitrovice planira izgradnju skladišno-proizvodno-poslovnog objekta spratnosti P+1 i P+0 sa pratećim sadržajima u ulici Dimitrija Davidovića u industrijskoj zoni grada. Urbanistički projekat, koji se nalazi na javnom uvidu do 22. februara, izradio je Penta.Ge.Co Construction iz Beograda.

(Foto: screenshot/Grad Sremska Mitrovica/UP/Penta.Ge.Co Construction Beograd)

Prostor u obuhvatu urbanističkog projekta nalazi se u delu Severne radne zone – A3, van granica građevinsog područja Sremske Mitrovice. Šire gledano, zauzima deo prostora između naseljenog mesta Sremska Mitrovica i evropskog saobraćajnog koridora 10, koji mu daju atraktivnost za izgradnju objekata radno-komercijalnih sadržaja.

Kako se navodi u urbanističkom projektu, kompleks je preko ulice Dimitrija Davidovića povezan sa autoputem E-70.

Ukupna površina obuhvaćena ovim projektom iznosi 44.666 m2.

Planirana je izgradnja tri objekta na parceli, dva glavna objekta, koje čine skladišno-proizvodno-poslovne zgrade broj 1 i broj 3, i pratećeg objekta portirnice, odnosno zgrade broj 2, kao i pomoćnih objekata u funkciji glavnih, i to nadzemnog rezervoara, retenzija i šahta za podizanje pritiska hidrantske mreže.

(Foto: screenshot/Grad Sremska Mitrovica/UP/Penta.Ge.Co Construction Beograd)

Zgrada boj 1 je spratnosti P+1, a bruto razvijena građevinska površina objekta iznosi oko 11.907,23m2. Prizemlje objekta je organizovano kao poslovni i skladišno proizvodni deo. Na prizemlju poslovnog dela objekta predviđa se izložbeni prostor, kuhinja sa kantinom i restoranom sa malim kapacitetom sedenja, garderobe za zaposlene, kao i pešačke komunikacije za gornju etažu poslovnog dela. Na spratu poslovnog dela su planirane kancelarije, toaleti, čajna kuhinja i prateći sadržaji neophodni za nesmetano funkcionisanje. Skladišno-proizvodni deo objekta sadrži skladište sirovina, proizvodni pogon PVC i aluminijum stolarije, skladište gotovih proizvoda, prostoriju za viljuškare, kotlarnicu i elektroprostoriju.

Objekat broj 3 ima iste karakteristike kao i objekat broj 1, s tim da se ne planira administrativni deo objekta. Spratnost objekta broj 3 je P+0, a površina bruto površina iznosi 11.962,4 m2.

Planirana je fazna izgradnja kompleksa i to tako što je prvom fazom obuhvaćena izgradnja skladišno-proizvodno-poslovnog objekta (zgrada broj 1), portirnice (zgrada broj 2), izgradnja servisnih saobraćajnih i manipulativnih površina i parking mesta, svih priključaka na javnu komunalnu mrežu i javnu saobraćajnicu, kao i izgradnja spoljne instalacije sa pratećim objektima na parceli i postavljanje ograde oko radnog kompleksa.

U drugoj fazi predviđena je izgradnja skladišno-proizvodno-poslovnog objekta (zgrada broj 3).

Na prostoru radnog kompleksa, oko glavnih objekata predviđena je izgradnja internih saobraćajnica i manipulativnih površina ukupne površine 8.750 m2, 75 parking mesta (površine 937,5 m2) i pešačkih staza površine 591 m2.

Možda Vam se svidi i