Rebalansiranje finansijskog plana Republičkog fonda PIO – dotacija smanjena na 17,64%

Od strane Ozon
0 komentar

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) je održao svoju 17. sednicu u aktuelnom sazivu 21. avgusta. Na ovoj sednici, doneta je Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana RF PIO za tekuću godinu.

Bojana Popović, direktorka Sektora za finansijske poslove u Direkciji RF PIO, istakla je da je osnovni povod za revidiranje Finansijskog plana za ovu godinu bilo planirano povećanje penzija tokom jeseni.

„Vanredno usklađivanje penzija za 5,5% planirano je da stupi na snagu od oktobra, i to je glavni razlog za izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za 2023. godinu. S početkom 2023. godine, penzije korisnika će ukupno biti povećane za 18,3%, uzimajući u obzir redovno usklađivanje od 12,1% koje je već sprovedeno“, izjavila je Bojana Popović. Takođe, dodala je da zbog većih prihoda od doprinosa dolazi do smanjenja transfera iz budžeta, sa smanjenjem na 160,90 milijardi dinara.

Popović je dalje iznela da su tokom rebalansiranja Finansijskog plana Fonda za 2023. godinu, ukupni prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci Fonda za ovu godinu, povećani za 912,15 milijardi dinara, što iznosi 1,41% rasta. Prihodi od doprinosa su takođe porasli za 4,5% u odnosu na prvobitno planirane.

„Očekuje se da će do kraja godine biti naplaćeno 31,6 milijardi dinara više u odnosu na prvobitno planiranu sumu, što znači čak 63,9 milijardi dinara više u prihodima od doprinosa u poređenju sa prethodnom godinom. Usklađeno sa ovim, udeo dotacija u prihodima i primanjima Fonda će biti smanjen tokom rebalansa sa 20,61% na 17,64%, iako je planirano povećanje penzija za 5,5%“, pojasnila je Bojana Popović.

Kada je reč o rashodima i izdacima, direktorka Sektora za finansijske poslove je napomenula da rashodi za prava iz penzijskog osiguranja iznose ukupno 885,64 milijarde dinara. Sredstva potrebna za povećanje penzija od 5,5% (6,08 milijardi dinara) biće pokrivena dodatnim prihodima od doprinosa, što znači da neće biti povećanja učešća države u transferima.

Možda Vam se svidi i