Produženo ograničenje cene naftnih derivata do 30. novembra

Od strane Ozon
0 komentar

Vlada Srbije je danas, imajući u vidu da je tržište derivatima nafte i dalje nestabilno, produžila period važenja ograničenja cena ovog derivata do 30. novembra.

Na sednici Vlade usvojena je i Uredba o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja kojom se prvi put propisuje način upravljanjim tim otpadom.

„Poslednjih godina primetna je ekspanzija građevinskih radova i povećan broj gradilišta na kojima se bez izuzetka generiše velika količina otpada što je dovelo do potrebe da se propišu jasni postupci upravljanja ovom vrstom otpada od njegovog nastanka pa do zbrinjavanja – konačnog odlaganje ili reciklaže“, navodi se u saopštenju Vlade.

Usvojena je izmenjena Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2020. do 2024. godine koja ima za cilj da unapredi upravljanje komunalnim ambalažnim otpadom i podstakne razvoj infrastrukture za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada iz domaćinstva i sektora usluga, malih trgovina i ugostiteljstva.

„Izmene Uredbe donose se kako bi se zbrinuo ambalažni otpad nastao od ambalaže koja nije reciklabilna, kao što su višeslojna plastika, metalizirana višeslojna plastika i drugo“, navodi se u saopštenju.

Izvor: 021.rs

Možda Vam se svidi i