POPUSTI ZA STRUJU: Kako do umanjenog računa za struju?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Krajem prošle godine novom Uredbom o energetski ugroženom kupcu proširena je lista korisnika koji mogu da dobiju povlastice na račune za struju, gas i daljinsko grejanje.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca u Sremskoj Mitrovici podnosi se organima lokalne samouprave nadležnim za poslove socijalne zaštite u mestu prebivalištaZahtev se podnosi u Uslužnom centru grada Sremska Mitrovica, šalter broj šest.

Na umanjenje računa za struju pravo imaju svi socijalno ugroženi građani i primaoci dečijeg dodatka, bez podnošenja zahteva, dok je za ostale građane uslov za subvenciju visina zarade po članu domaćinstva i oni moraju podneti zahtev kako bi im se povlastica odobrila.

U Sremskoj Mitrovici tokom prethodne godine predato je oko 400 zahteva za energetski ugroženog kupca.

Ko može da konkuriše?

Iz Ministarstva rudarstva i energetike kažu da je povećan iznos budžetskih sredstava za zaštitu energetski ugroženih građana sa 1,3 milijarde dinara na četiri milijarde dinara, a pored korisnika struje i gasa Uredbom su sada obuhvaćeni i potrošači toplotne energije.

Pravo na dobijanje statusa ugroženog kupca prošireno je na primaoce uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a omogućeno je i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.

Prema kriterijumima iz Uredbe, pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva sa jednim članom sa ukupnim mesečnim primanjima do 21.074 dinaraporodice sa dva člana sa primanjima do 33.402 dinara, a za svakog sledećeg člana domaćinstva ukupni mesečni prihodi koji se računaju kao kriterijum za sticanje statusa ugroženog potrošača se uvećavaju za 12.328 dinara.

Prema Uredbi, energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju za jednočlano domaćinstvo do 120 kilovatčasova mesečno, za dvočlano i tročlano do 160 kilovatčasova, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 200 kilovatčasova mesečno i za šestočlano i veće domaćinstvo do 250 kilovatčasova mesečno.

Ugroženi građani zahteve podnose opštinama i gradovima po mestu prebivališta, a lokalna smaouprava je dužna da u roku od mesec dana odgovori na zahtev, kao i da podatke o energetski ugroženim kupcima dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik