Pogodnosti za invalidske penzionere: Kako ostvariti pravo na refundaciju PDV-a pri uvozu automobila

Od strane Ozon
0 komentar

Pitanje refundacije plaćenog poreza na dodatu vrednost (PDV) pri uvozu automobila iz inostranstva izaziva interesovanje invalidskih penzionera. Odgovor na ovo pitanje pruža Penzijski i invalidski osiguravajući fond (PIO Fond) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prema odgovoru iz PIO Fonda, pravo na refundaciju plaćenog PDV-a imaju samo osobe sa invaliditetom koje imaju 100% telesnog oštećenja, i to po jednom osnovu. Ovo pravo se ostvaruje putem zahteva koji se podnosi navedenom ministarstvu.

Zahtev za refundaciju PDV-a i sve potrebne informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dostupnom na adresi www.minrzs.gov.rs.

Pored zahteva, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu.
  2. Potvrdu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) koja dokazuje stepen telesnog oštećenja.
  3. Originalni primerak jedinstvene carinske deklaracije, overen od strane nadležnog carinskog organa. Ovim se dokazuje da je porez na dodatu vrednost isplaćen.
  4. Obrazac za obračun carinskog duga.

Ove mere imaju za cilj da obezbede da prava na refundaciju PDV-a budu dostupna onima koji ispunjavaju stroge uslove, kao što su osobe sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja. Prateći postupak i uslove, invalidski penzioneri mogu ostvariti pogodnosti prilikom uvoza automobila iz inostranstva.

Možda Vam se svidi i