Penzija je dostupna čak i bez radnog staža, zahvaljujući zakonskim odredbama i samostalnom uplatom doprinosa

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Zakon omogućava da čak i da niste nikada bili na poslu, posle 65. godine ipak imate mirne dane.

Svoje mesto u Fondu penzionog i invalidskog osiguranja možete zauzeti i bez dana radnog staža. To znači da čak i oni koji nikada nisu imali radnu knjižicu, ukoliko su 15 godina samostalno uplaćivali doprinose, mogu da kada napune 65 godina, da dobiju penziju.

Uslovi za ostvarivanje prava na penziju su zakonom propisane godine života i staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi. Za starosnu penziju potrebno je minimalno 15 godina staža osiguranja, a za prevremenu starosnu penziju 40 godina staža osiguranja za muškarce, odnosno 39 godina staža osiguranja za žene osiguranice u ovoj godini, kao i određene godine života za obe vrste prava.

Iznos na čeku zavisiće samo od osnovice za koju su se odlučili. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, nezaposleni u Srbiji mogu sami da uplaćuju doprinose kako bi stekli penzijski staž. Za starije od 65 koji nisu stekli pravo na penziju, to znači da sami mogu da doplate nedostajuće godine staža.

Iznos doprinosa se preračunava na godišnjem nivou, u odnosu na prosečnu platu u Srbiji. U 2023. godini, minimalni iznos doprinosa iznosi 8.406,00 dinara mesečno, navodi se na sajtu PIO fonda.

Zahtev za uključivanje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi se filijali RFPiO na čijem području se nalazi prebivalište lica koje se uključuje u osiguranje. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnoj filijali RFPIO ili se može preuzeti putem interneta na adresi www.pio.rs.

Uz zahtev prilaže se fotokopija lične karte, odnosno ličnog dokumenta sa fotografijom i fotokopija radne knjižice (ako lice koje se prijavljuje poseduje ovaj dokument)

Uz samostalno uplaćivanje doprinosa, nezaposleni mogu obezbediti svoju budućnost i pravo na penziju, čak i ako nikada nisu imali formalno zaposlenje. Ova mogućnost pruža finansijsku sigurnost i mirne dane i za one koji nisu imali priliku da ostvare radni staž.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju pruža mogućnost da svako, bez obzira na prethodno radno iskustvo, obezbedi svoju penziju i uživa u zasluženom odmoru nakon 65. godine života. Bez obzira na to da li ste radili ili ne, samostalno uplaćivanje doprinosa omogućava da imate sigurnu budućnost i finansijsku stabilnost.

Možda Vam se svidi i